close
menu Menu Cuperus Gedenken
favorite
Komende zaterdag: Extra inspiratiedagenarrow_forward

Privacy

Cuperus Gedenken BV, gevestigd aan Eekhorstweg 6 7942JC in Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
cuperusgedenken.nl
Eekhorstweg 6 7942 JC in Meppel
Telefoon 085-047 51

Verwerkte persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk uw privé-gegevens ook echt privé te houden. We verkopen geen gegevens aan anderen. Wel hebben we enkele gegevens nodig om u goed te helpen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het accepteren en verwerken van bestellingen, het onderhouden van een relatie met u, het doen van marketingacties op maat, voor het ontwikkelen van diensten en producten, het maken van analyses en voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Cuperus Gedenken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cuperusgedenken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Via www.cuperusgedenken.nl kunt u een offerte of documentatie aanvragen of een verzoek voor het maken van een afspraak doen.

De gegevens zoals naam, emailadres, telefoon en de vraag die u doorgeeft voor het aanvragen worden verwerkt en opgeslagen in de software voor de duur van 2 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cuperus Gedenken neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens,bijvoorbeeld een medewerker van Cuperus Gedenken, tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cuperus Gedenken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • De gegevens zoals naam, emailadres, telefoon en de vraag die u doorgeeft voor het aanvragen worden verwerkt en opgeslagen in de software voor de duur van 2 jaar tenzij een aanvraag leidt tot een bestelling van een product of dienst.
 • Persoonsgegevens ingevuld bij het bestellen van producten of diensten bewaren wij minimaal 10 jaar in verband met de bewaarplicht. Deze gaan en mogen wij op verzoek niet binnen 10 jaar verwijderen.
 • Bij sollicitaties bewaren wij e-mails, sollicitatiebrieven en CV’s tot maximaal 4 maanden na afwijzing. We bewaren deze gegevens om op een later tijdstip alsnog voor een andere sollicitant voor de betreffende functie te kiezen. Alleen in overleg bewaren wij de gegevens langer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cuperus Gedenken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cuperus Gedenken gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cuperus Gedenken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cuperusgedenken.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk. Uiterlijk reageren we binnen vier weken op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cuperus Gedenken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cuperusgedenken.nl.

Vragen & Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen via e-mail info@cuperusgedenken.nl of via post Cuperus Gedenken, Eekhorstweg 6 7942 JC in Meppel.