close
menu Menu Cuperus Gedenken
favorite
Komende zaterdag en zondag: Extra inspiratiedagenarrow_forward

Over ons

Bij Cuperus Gedenken geloven we dat een tijdloos en persoonlijk vormgegeven grafsteen bijdraagt aan het levend houden van herinneringen. Wij helpen u graag om een passende uiting aan dat gevoel te geven zodat u keer op keer als u het monument ziet in gedachten terug gaat naar belangrijke emoties en dat gedachten aan overledenen blijven voortbestaan. We zien het als ons doel om de herinnering aan overleden dierbaren voor u op een persoonlijke en passende wijze mogelijk te maken.

We bestaan sinds 1840. U mag erop vertrouwen dat u door onze kennis en ervaring in het maken en plaatsen van monumenten een persoonlijk kwaliteitsproduct voor een scherpe prijs krijgt.

Folkert Cuperus

Ons team

Gedenken is persoonlijk. Samen met u ontdekken we wat u eigen wijze is om de herinnering aan een dierbare in stand te houden. Wij begeleiden u graag in het maken van de keuzes die u daarbij maakt door persoonlijke aandacht en begeleiding.

Klaas Kooij

Klaas Kooij

Operationeel manager

"Samen met mijn team van ervaren vakmensen maken wij zorgvuldig uw monument en plaatsen we het op de begraafplaats."

Ruud van Adrichem

Ruud van Adrichem

Vormgever

"Het helpen van mensen om een passend gedenkteken te ontwerpen op basis van wat ze vertellen. Dat doe ik door gebruik te maken van mijn liefde voor vormgeven."

Folkert Cuperus

Folkert Cuperus

Directeur

"Elke dag met elkaar werken aan monumenten die van betekenis zijn voor de klant en de herinnering."

Onze adviseurs

Trees Vriezema

Je komt heel dichtbij de emoties van de nabestaanden die voor hun geliefde overledene het beste willen.

Vestiging

Groningen, Drachten

Melissa Steen

Het is mijn drijfveer om samen met nabestaanden tot een persoonlijk en waardevol gedenkmonument te komen.

Vestiging

Emmen, Hoogeveen

Wilma Bouwmeester

Luisteren naar de wensen van de verschillende familieleden en vertalen naar een mooi en waardig monument dat aan ieders wensen voldoet.

Vestiging

Emmen

Frederique van Loo

Graag neem ik de tijd om samen met u uw wensen voor een monument door te nemen.

Vestiging

Meppel, Steenwijk

Sjaco Maat

Ervoor zorgen dat uw wensen voor een gedenkteken op de begraafplaats goed tot uitdrukking komen.

Vestiging

Meppel, Steenwijk, Zwolle

Carla Mars

Vanuit de verbondenheid met mensen luisteren naar het verhaal en de wensen.

Vestiging

Zwolle

Harrie van der Worp

Mijn passie is ontwerpen en van daaruit uw wensen een vorm te geven die waardevol voor u is.

Vestiging

Zwolle

Onze uitvoering en plaatsing

Met ons uitgebreide team van vakmensen werken we elke dag met veel toewijding en zorgvuldigheid aan het maken en plaatsen van waardevolle herdenkingsmonumenten.


TruStone

Verantwoordelijk ondernemen

Binnen Cuperus Gedenken vinden we het belangrijk om op onze gedenktekens op een duurzame en toekomstbestendige manier te vervaardigen. Via onze beleidsplanning worden jaarlijks nieuwe stappen gezet om onze bedrijfsvoering te verduurzamen.

Ook is Cuperus actief aanbieder van Circle Stone gedenktekens. Dit zijn gedenktekens die al op een begraafplaats hebben gestaan, en vanwege hun duurzame karakter volledig gerecycled kunnen worden.

Daarnaast vinden wij het van groot belang dat de winning en verwerking van natuursteen voor nieuwe gedenktekens op duurzame wijze plaatsvindt. Wij kopen het natuursteen direct in bij fabrieken waar we een jarenlange samenwerking mee hebben. De fabrieken werken samen met groeves die regelmatig bezocht worden. Ook wordt bij zowel de fabriek als bij de groeven met regelmaat onaangekondigde inspecties uitgevoerd door een onafhankelijk inspectiedienst.

Beleidsverklaring

Om richting te geven aan ons beleid ten aanzien van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben wij onze basisprincipes vastgelegd in een beleidsverklaring. Deze wordt jaarlijks herzien met nieuwe inzichten.

Beleidsverklaring (pdf)

Code of Conduct

Cuperus Gedenken hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct. Met behulp van deze gedragscode verklaren en verplichten wij onszelf, en onze leveranciers, om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden. Leveranciers verplichten zich bijvoorbeeld zich geen gebruik te maken van kinderarbeid of gedwongen arbeid, en daarnaast dienen maatregelen genomen te worden om de milieu impact verder te verkleinen.

Code of Conduct (pdf)

Internationaal Convenant TruStone

Cuperus Gedenken is aangesloten bij het Initiatief TruStone. TruStone is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organisation (ILO).

Als deelnemer aan het Initiatief TruStone voeren wij periodiek een zogenoemd due diligence proces uit. Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, nemen we daartegen maatregelen. Meerdere malen gedurende het jaar zijn we betrokken bij kennissessies en dialoogsessies waarbij inhoudelijk tools geboden worden om de slagvaardigheid te verhogen. Jaarlijks brengen wij verslag uit over onze ontwikkelen aan het secretariaat van TruStone, onderdeel van de Sociaal Economische Raad (SER).

Voortgang - Plan van Aanpak 2022/2023

Als onderdeel van ons commitment aan TruStone werken wij gedurende het jaar acties uit die we hebben vastgelegd in ons plan van aanpak. Via de link hieronder is ons plan van aanpak in te zien, en geven we transparant weer welke risico’s in kaart hebben gebracht, en de manier waarop we actie ondernemen.

Plan van aanpak (pdf)

Bezoek ons

We ontvangen u graag in een van onze vestigingen waar u een grote collectie monumenten kunt bekijken en waar u rustig uw idee vormt over wat bij uw wensen past.

Vestiging

Met grote inspiratieruimtes
Meppel
0522 – 25 12 20
Groningen
050 – 542 24 86
Emmen
0591 – 65 86 57
Hoogeveen
0528 – 26 23 74
Drachten
0512 - 51 26 08
Zwolle
038 - 460 21 11
Wezep
038 - 202 27 22
Elst
0481 - 70 02 30
Culemborg
0345 - 24 60 14
Tilburg
013 - 208 40 91
Mijdrecht
0297 - 44 50 05
Rotterdam
010 - 307 64 92

Vestiging bezoek op afspraak

Dokkum
0519 – 29 50 57
Hardenberg
0523 – 26 62 00
Sneek
0515 – 41 28 07
Steenwijk
0521 – 51 22 95
onze vestigingen samen ontwerpen